Genealogie Familie Wesdorp
Genealogie van een van oorsprong Thoolse familie
Voorna(a)m(en):  Familienaam: 
[Geavanceerd zoeken]  [Familienamen]

Aantekeningen


Treffers 1 t/m 50 van 10,295

      1 2 3 4 5 ... 206» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
1

 
Mol, Pieter (I34009)
 
2
(Arend)(van Weel) zoon van Leendert Cornelis van der Weel en Johanna Cornelis van Oeveren. 
van Weel, Aren (I23417)
 
3
woont vanaf 1957 in Pijnacker(pers.l) 
Wesdorp, Johannes (I5259)
 
4  Wesdorp, Jannetje Pieternella (I3073)
 
5 26 jr oud Wesdorp, Johannes (I2633)
 
6 3 voor de bruid, bruid woonde in Herkingen, bruidegom in Mst Gezin F9899
 
7 Arentje komt 1-12-1894 van Nieuw Helvoet naar Stad aan 't Haringvliet en vertrekt 23-10 1923 met haar man en jongste kind naar Den Bommel en vandaar in 1932 naar Sommelsdijk.  Verstijnen, Arentje (I1836)
 
8 doodsoorzaak: carcinoma of gall bladder Wesdorp, Willemina (I1620)
 
9 dv Frank Sprake en Sarah Mabey Sprake, Susie (I5841)
 
10 dv Willem Stans en Pieternella Barel Stans, Cornelia (I21084)
 
11 ev Adriaan Cornelis de Jong Oosdijk, Pieternella Cornelia (I39899)
 
12 Frans is wdr van Margaretha Ista. Uit dit huwelijk zes kinderen geboren Gezin F13691
 
13 Idem Oude Tonge, attestatie naar Nieuwe Tonge (DTB 56:II). Gezin F9609
 
14 Woonde in 1731 in Dirksland. ORAM 15 Dubbelt, Paulus (I24131)
 
15 z v Jan Willemse Kuiper en Jozina van der Slikke. Uit dit huw. bekende kinderen: Geb SAl 1795-1801: Jan, Cornelis, Josua(josina?), Abraham, Willem, Neeltje; geb Tholen 1802-1804: Josina, Jozina, Catharina. Na ovl van Jannetje vd W. tr PJK ca 1806 met Laurina van Tiggelen Kuiper, Pieter Janse (I2433)
 
16 "begr. bij avond op 't kerkhof". oud 65 jr en nalatende 3 kinderen. Nelisse, Jacobus (I2420)
 
17 "begr. bij avond op 't kerkhof; pro deo". Nelisse, Leendert (I8257)
 
18 "begr. op 't kerkhof" Nelisse, Andries (I8258)
 
19 "De dogter van de wed Schoonderwalt' Westdorp, Bartha (I152)
 
20 "de vader was door ziekte verhinderd zelf aangifte te doen van de geboorte van zijn dochter" Mooijaart, Jannetje (I8316)
 
21 "de vader was door ziekte verhinderd zelf aangifte te doen van de geboorte van zijn zoon" Mooijaart, Leendert (I8317)
 
22 "dit kind is geboren en gedoopt Ovm, de ouders daar in de meestoof zijnde" (Kloet). Volgens het doopboek van Oud Vossemeer gedoopt 17.11.1768. Westdorp, Cornelis (I251)
 
23 "geconstrueerd" Goemare, Jan (I24196)
 
24 "geen kleed gebruikt". Nelisse, Elisabeth (I8725)
 
25 "het kint is schijndood geweest" van Oeveren, Leendert (I11303)
 
26 "Johanna heeft als brs. en zrs.: Leendert, Adriaan, Cornelis, Rokus, Elisabeth, Adriaantje en Pieternella Maalchielse Daalboudt".(br: aantekening Cors.Blom) Daalboudt, Johanna (I6420)
 
27 "Marinus van Oeveren zijn weduwe haar kind" van Oeveren, kind (I11276)
 
28 "onder Niemantsdorp geregt de Buitensluis" Tielemans, Maatje (I24499)
 
29 "op een hoefje even bewesten 't dorp". "Renisse", een dorp liggende in 't land van Zierikzee, genaamt Schouwen. Blom, Jan (I6417)
 
30 "op Zaterdagavond den 6 September 1794 is mijn zoon Jan Blom, met Eenparigheid van Stemmen, beroepen te Oosterland, tot Schoolmeester, Koster en Voorsanger-- En op Zondag den 21 Sept. daar aan volgende, met Zijnen Kerkendienst, en op Maandag den 22 dito met zijn Schoolhouden een begin gemaakt emn is op Dinsdag den 14 October 1794 in de Classis te Z'Zee geexamineerd" Dit was zijn eerste sollicitatie. Bovengenoemde heeft zijn demissie genomen, blijkens bekomen certificaat in den maand Julij 1811 (br: aantekeningen van zijn vader Cors. Blom) Blom, Jan (I662)
 
31 "ridder in de orde van Oranje-Nassau" van Eck, Marinus Krijn (I21180)
 
32 "Roode Hoeve". RAZE 3428, 26 januari 1788: De erfgenamen van Jacob Dignusse de Jonge en Janna Pieterse Reynhoud leveren aan Pieter Jacobse de Jonge , mede erfgenaam, de "Roode Hoeve" in de Louysenpolder op 32 gemeten 185 roeden. de Jonge, Jacobus (I19887)
 
33 "zijn lichaam 5-10-1917 op gevist uit de Waalhaven". Wesdorp, Adrianus Marinus (I7594)
 
34 's nachts verdronken in de haven van Antwerpen vermoedelijk bij het aan boord gaan van zijn schip Witte, Marinus (I261)
 
35 't Cleet van 2-1-16 van der Vliet, Wouter (I16952)
 
36 ('s Gravelaer, S'gravelaer) Schravelaar, Sijmon (I25155)
 
37 (08-04-1768 gaarder Dkl in onvermogen) Gezin F9551
 
38 (10-03-1768 gaarder Dkl in onvermogen) Gezin F9437
 
39 (14 u) Swaving, Sieger (I22765)
 
40 (15 u) Bousema, Grietje (I22694)
 
41 (19-03-1722 aangifte impost 6-0-0) Gezin F9661
 
42 (3 geb. te Kollum, daarna 3 te Engwierum) Gezin F9302
 
43 (A 96) aangever Johan Adolf van Bochove, 62 jr, genees-,heel- en verloskundige te Gouderak, vader als schipper afwezig; getuigen Abraham Verhoeven, 55 jr, veldwachter, Pieter van Wingerden, 52 jr, smid. Speksnijder, Louwrens (I22857)
 
44 (A-kerk) `, Aaltje (I22849)
 
45 (A-kerk) `, Abel (I22852)
 
46 (A-kerk) `, Sijger (I22851)
 
47 (A-kerk) Abels, Annigien (I22850)
 
48 (A-kerk) Klaassens, Klaasjen (I22792)
 
49 (Aagje, Agtje, Aukje) (Valks) (Dijkstra?) `, Aagtje (I22931)
 
50 (aan tyfus) Willem (I23604)
 

      1 2 3 4 5 ... 206» Volgende»